AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU

T.C. vatandaşı ile evli yabancı uyruklu kişiler nüfus işlemlerinin ardından ikamet izni almak zorundadır.

Türk vatandaşlarının veya ikamet iznine sahip yabancıların eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğuna her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilir.

Türkiye'de  herhangi bir sebeple ikamet izni alan yabancı uyruklu kişilerin birinci dereceden yakınları da ikamet izni alabilirler.

Türkiye'de ikamet iznine olan yabancı uyruklu kişi destekleyici olarak tanımlanır. Buna göre destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu da aile ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Aile ikametine müracaat edecek olan yabancı uyruklu kişinin T.C. vatandaşı olan eşinin veya Türkiye'de ikamet izine sahip yabancı eşinin randevu sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Göç idaresi, evlilik akdinin evlilik birliği içerisinde yürütülmesini sorgulayabilir ve bunun tespiti için inceleme yapılmasını talep edebilir. Anlaşmalı evlilik yapıldığının resmi kurumlarca tespiti halinde, ikamet izni red edilir.

Yurtdışından alınan belgelerin hepsinin Apostille şerhi ve noter onaylı Türkçe tercümesi gereklidir.

 

Gerekli Belgeler

  • İkamet İzni Başvuru Formu 

  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı veya noter fotokopisi

  • Dört (4) adet fotoğraf (biyometrik)

  • Geçerli Sağlık Sigortası

  • Evlilik bağını kanıtlayan belgeler

  • T.C. Vatandaşı eşe/Türkiye'de oturan yabancıya ait diğer belgeler

  • Bakmakla yükümlü olanan yabancı çocuğa ait destekleyici belgeler

 

Biz Biliyoruz!

Türkiye'de kalma amacına göre değişkenlik gösteren ikamet izni alma süreçlerinde yabancı misafirlerimizin menfaatine uygun doğru çözüm önerileri sunuyoruz.

Tüm işlemleri yabancı misafirlerimizin yasal haklarını gözeterek doğru bilgi ve belgelerle zamanında başlatıyor, BAŞVURU DOSYANIZI doğru tanzim ediyoruz.

T.C. vatandaşı veya Türkiye'de oturan yabancı ile evli yabancı uyruklu kişilerin ve 18 yaş altındaki çocuklarının ikamet izni ile ilgili taleplerinizin çözümü için  "DOĞRU BAŞLANGIÇ NOKTALARIMIZA" davet ediyoruz.

 

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.