YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZİNLERİ

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yasa gereği çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de çalışması mümkün değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz. ÇALIŞMA İZNİ başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılır.

Türkiye'de en az 180 gün süreli ikamet izni alan yabancıların çalışmak üzere anlaşmaya vardığı işverenleri, çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurularında bulunabilir. Bakanlıkça düzenlenen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti geçerli olduğu sürece ikamet izni yerine geçer.

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yabancının ikamet izni de geçersiz hale gelir. Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde işe başlatılması gerekmektedir.

Öncelikle Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığından, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığından ve yabancı öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulundan mesleki faaliyette bulunacak yabancıların gerekli nitelik ve uzmanlığa sahip olduğunu gösteren ön izin alınmalıdır.

Yabancılar maaşının alt limiti, çalışacağı işyerindeki görev ünvanına göre, ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

Çalışma izinleri, süre bitmeden yasada öngörülen limit dahilinde kadar tekrar uzatılabilir.

 

İŞİNİZİ ASLA ŞANSA BIRAKMAYIN!

Bizimle İletişime Geçin!

Size Uygun Profesyonel Çözümler Üretelim.

"İŞİNİZİ DOĞRU BAŞLATALIM"