KISA DÖNEM İKAMET İZNİ (İLK BAŞVURU-2 YILA KADAR)

Türkiye'ye vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancılar, kanunda belirtilen şartları sağlamaları halindeiki (2) yıla kadar ikamet izni alabilirler.

Bu süre dolmadan tekrar uzatma talebinde bulunabilirler.

Başvurular vize veya vize muafiyet süresi dolmadan ikamet edilmek istenen ilde bulunun Göç İdaresine yapılır.

Randevuya yasada belirtilen evraklar tamamlanarak gidilir.

İstenen belgeler; randevu başvurusunda belirtilen Türkiye’deki kalış amacına göre değişebilir.

 

İkamet izni ile ilgili süreç aşağıda yer alan ikmet izni alma amacına göre değişkenlik gösterir.

 • Turizm Amaçlı Kalacaklar

 • Türkiye’de Taşınmaz Sahibi Olanlar

 • Tedavi Amaçlı Gelenler

 • Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar

 • Hizmetiçi Eğitim, Staj veya Türkçe Öğrenme Kursu Programlarına Katılacaklar

 • İdari veya Adli Makamların Talebi İle Kalacak Olanlar

 

Turizm Amaçlı Kalacaklar

Türkiye'de yaşamak isteyen yabancıların en çok aldıkları ikamet izni gerekçesini oluşturmaktadır.

Türkiye'ye turistik vize veya vize muafiyeti ile giriş yapan yabancılar, talep etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları koşuluyla iki yıla kadar  ikameti izni alabilirler.

Bu süre dolmadan tekrar uzatma talebinde bulunabilirler. 

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Beyan

 • Geçerli Sağlık Sigortası

 • Konaklama İle İlgili Evraklar

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.

 

 

Türkiye’de Taşınmaz Sahibi Olanlar

Türkiye'de taşınmaz sahibi olan yabancılar iki yıla kadar ikamet izni alabilirler. Bu süre dolmadan tekrar uzatma talebinde bulunabilirler.

Taşınmaz sahibi yabancının ikamet izni talebinde bulunabilmesi için öncelikle taşınmaz malı satın alma işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Beyan

 • Genel Sağlık Sigortası

 • Taşınmazla ilgili diğer belgeler

 

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.

 

 

Tedavi Amaçlı Gelenler

Tedavi amaçlı ülkemize gelen yabancılar, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile durumlarını belgelemeleri halinde tedavileri sürelerince ikamet izni alabilirler. Bu kişilerin kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımaması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Belge

 • Genel Sağlık Sigortası

 • Konaklama Yeri Evrakları

 • Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge

 

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.

 

 

Ticari Bağlantı Veya İş Kuracaklar

Türkiye'deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak amacıyla gelen yabancılar talep etmeleri ve yasada belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla iki yıla kadar ikamet izni alabilirler. Bu süre dolmadan tekrar uzatma talebinde bulunabilirler.

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Belge

 • Genel Sağlık Sigortası

 • Konaklama Yeri Evrakları

 • İkamet alma amacına uygun diğer belgeler

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.

 

 

Hizmetiçi Eğitim, Staj Veya Türkçe Öğrenme KursuProgramlarına Katılacaklar

Türkiye'ye hizmetiçi eğitim, staj veya Türkçe öğrenmek için gelen yabancılar eğitimleri süresince ikamet izni alabilirler.

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Belge

 • Genel Sağlık Sigortası

 • Konaklama Yeri Evrakları

 • Eğitimin amacına ve yerine uygun diğer belgeler

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.

 

 

İdari veya Adli Makamların Talebi İle Kalacaklar

İkamet izni olan veya Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye'de kalması zorunlu olan yabancılara kısa süreli ikamet izni verilmektedir.

Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya Yerine Geçen Belgenin Noter Onaylı Fotokopisi

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)

 • Kalınacak Sürede Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olunduğuna Dair Belge

 • Genel Sağlık Sigortası

 • Konaklama Yeri Evrakları

 • Kalmasına karar veren birime göre değişen diğer belgeler

 

Bizimle iletişime Geçin!

Başvurunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde "doğru" başlatalım.