YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye'de ikamet izni almak isteyen her yabancının ilgili yasaya göre; ikamet izni süresince bir sağlık güvencesine sahip olması gerekmektedir.

Söz konusu sağlık güvencesi, ikamet izni başvuru öncesi temin edilir ve başvuru esnasında deklare edilir. Sağlık güvencesi ile ilgili belgeler başvuru dosyasına eklenir. Yabancı sağlık sigortası poliçesi yaşa göre değişir. Yaş arttıkça sigorta bedeli de artmaktadır.

Yasa gereği 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olan yabancılardan geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak hazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekir.

Sigortalılık süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Firmamız, talep etmeniz halinde ikamet izni başvurusu esnasında ihtiyaç duyacağınız sağlık sigortası poliçelerini,  ilgili sigorta acentalarından uygun fiyata sizin için temin etmektedir.

Sigorta Poliçesi ile ilgili talepleriniz için bizimle iletişime geçin!