YABANCILARA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET SINIRLARI

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişi yapılmalıdır.

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenlerin yabancılara ödeyecekleri taban ücretler, çalışılan meslek ve  görevlerine göre değişkenlik göstermektedir. Yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının, yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak yabancıya ödenecek ücretin en az;

  • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

  • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

  • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

  • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

  • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,

  • Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama, ön büro, garson, barmen gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,