YABANCILARI ÇALIŞMASININ YASAK OLDUĞU MESLEKLER

Yasa gereği T.C. vatandaşı olmayan kişilerin çalışmalarının yasak olduğu meslekler ve görevler şunlardır.

 • Diş Tabipliği

 • Eczacılık

 • Veterinerlik

 • Özel Hastanelerde Sorumlu Müdürlük

 • Hasta bakıcılık

 • Avukatlık

 • Noterlik

 • Özel Veya Kamu Kuruluşlarında Güvenlik Görevlisi

 • Kara Suları Dahilinde Balık, İstiridye, Midye, Sünger, İnci, Mercan İhracı, Dalgıçlık, Arayıcılık, Kılavuzluk, Kaptanlık, Çarkçılık, Katiplik, Tayfalık Vb.

 • Gümrük Müşavirliği

 • Turist Rehberliği